Ανώμαλη λοχεία, πυρετός από φλεγμονές των γεννητικών οργάνων. Η τραυματική επιφάνεια, που δημιουργείται στη μήτρα μετά την εξώθηση της υστεροτοκίας. Μολύνεται την τρίτη ή τέταρτη ημέρα της λοχείας από μικρόβια, που εισχωρούν από τον κόλπο. Ή από τα εξωτερικά γεννητικά όργανα. Οπότε ο οργανισμός αντιδρά συχνά με ύψωση της θερμοκρασίας.

Εάν τα μικρόβια είναι ακίνδυνα και δεν μπορούν να προσβάλλουν τα διάφορα όργανα, τότε αυτό δεν έχει καμιά σημασία και παρουσιάζονται μόνο μερικά δέκατα, που εξαφανίζονται και αυτά ύστερα  από λίγο.

Αν πρόκειται, όμως, για νοσογενή μικρόβια, τότε εκδηλώνεται πυρετός που διαρκεί δύο ή τρεις ημέρες. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να δημιουργηθεί φλεγμονή στο εσωτερικό της μήτρας. Η οποία μπορεί από εκεί να εξαπλωθεί και αλλού.

Ανώμαλη λοχεία, πυρετός από φλεγμονές των γεννητικών οργάνων

Για να αποφεύγονται λοιπόν τέτοιες μολύνσεις δεν πρέπει να έρχεται τίποτα σε επαφή με τον κόλπο τις τελευταίες οκτώ βδομάδες προ του τοκετού. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος, που απαγορεύεται η σεξουαλική επαφή σ’ αυτή την περίοδο.

Ακόμη και κατά τον τοκετό, πριν γίνει εξέταση από τον κόλπο, πρέπει να γίνεται σχολαστική απολύμανση.

Παλαιότερα, όταν δεν ήταν γνωστές οι αιτίες που προκαλούσαν τις μολύνσεις αυτές, πέθαιναν πάρα πολλές γυναίκες από τέτοιες μολύνσεις, που προέρχονταν από τα γεννητικά όργανα.

Από εκθέσεις μαιευτηρίων της παλαιάς εποχής μαθαίνουμε, ότι κάθε τρίτη γυναίκα περίπου πέθαινε στο διάστημα της λοχείας.