Έμμηνος ροή – Το ημερολόγιο της εμμηνόρροιας απαραίτητη συνήθεια κάθε γυναίκα . Η έμμηνος ροή είναι η καταστροφή και η εκβολή του φθαρτού τμήματος του βλεννογόνου της μήτρας στις περιπτώσεις, που δεν έχει γίνει γονιμοποίηση. Η λειτουργία αυτή κανονικά επαναλαμβάνεται κάθε 28 ημέρες.

Έμμηνος ροή – Το ημερολόγιο της εμμηνόρροιας απαραίτητη συνήθεια κάθε γυναίκας

Η περιοδική αυτή εμφάνιση της έμμηνου ροής εξαρτάται από την κανονική ωρίμανση του ωοθυλακίου και από την ομαλή διαμόρφωση του ωχρού σωματίου, από τα οποία παράγονται δύο βασικές γυναικείες ορμόνες: η ωοθυλακίνη και η ωχρίνη. Η παραγωγή των ορμονών αυτών σε ορισμένη ποσότητα και χρόνο εξασφαλίζει την περιοδική εμφάνιση της αιμορραγίας, δηλαδή της έμμηνου ροής. Η όλη αυτή διαδικασία ρυθμίζεται από την υπόφυση.

Μιά ομαλή έμμηνος Ροή δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 7 ημέρες. Η αιμορραγία δεν πρέπει να είναι πιο έντονη, απ ‘ότι χρειάζεται για να χρησιμοποιηθούν 4 έως 6 σερβιέτες την ημέρα.

Οι ανωμαλίες Της έμμηνου Ροής  είναι συχνό φαινόμενο και παρουσιάζουν πολλές φορές στη ζωή της γυναίκας.

Διάκριση ανωμαλιών της έμμηνου ροής

Κατ΄αρχήν γίνεται διάκριση μεταξύ των ανωμαλιών σχετικά με την ποσότητα του αίματος και των ανωμαλιών σχετικά με τη διάρκεια της εμμηνόρροιας.

Αιμορραγίες, που παρουσιάζονται έξω από τον κύκλο της έμμηνου ροής, ονομάζονται ενδιάμεσες ή πρόσθετες αιμορραγίες.

Επίσης υπάρχουν άλλες περιπτώσεις με τόσες ανωμαλίες, που δεν μοιάζουν πια καθόλου με έμμηνο ροή και άλλες πολύ οδυνηρές.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνει η γυναίκα στις ανωμαλίες της εμμηνόρροιας κατά την κλιμακτήριο περίοδο, όταν έχουν παρέλθει πια τα γόνιμα χρόνια και επομένως έχει παύσει η εμμηνόρροια.

Συμβουλή γιατρού για την αντιμετώπιση των ανωμαλιών  

Σε περίπτωση ανωμαλίας πρέπει να ζητείται η συμβουλή γιατρού του γιατρού διαγνώσει, πότε μια αιμορραγία είναι ομαλή και πότε παθολογική.

Ημερολόγιο εμμηνόρροιας

Για να μπορέσει ο γιατρός να κάνει σωστή διάγνωση, πρέπει κάθε γυναίκα απαραιτήτως να τηρεί ακριβείς σημειώσεις σε ημερολόγιο, που να περιέχουν την ημερομηνία έναρξης της εμμηνόρροιας, την ποσότητα και τη διάρκεια της έμμηνου ροής.

Και η παραμικρή εμφάνιση αίματος πρέπει να σημειώνεται στο ημερολόγιο της.

Το ημερολόγιο των έμμηνων είναι ο κυριότερος βοηθός του γιατρού για μια σωστή διάγνωση, αποκτά δε τεράστια σημασία προπαντός για την καταπολέμηση του καρκίνου.