Η γυναίκα είναι η καρδιά της ανθρωπότητας. Πόσοι και πότε το αναγνωρίζουν;

Γιατί δεν έχουμε καταφέρει να το εμφυσήσουμε στην κοινωνία;

Είναι ερωτήματα που τίθενται κάθε φορά που παρακολουθούμε φαινόμενα διακριτής και σκληρής μεταχείρισης, ψυχολογικής και σωματικής βίας.

Πως το αντιμετωπίζουμε; Τι οφείλουμε να κάνουμε;

Άμεσα να ευαισθητοποιηθούμε και να κινητοποιήσουμε τις γυναίκες που βιώνουν την απόρριψη και την οικογενειακή βία να απευθυνθούν και να βρουν στήριξη στις κοινωνικές δομές που λειτουργούν στην χώρα μας.

Δεν τιμά την κοινωνία μας να εκτυλίσσονται γεγονότα όπως η περίπτωση νεαρής ανήλικης, που αβοήθητη έφερε στον κόσμο ένα μωρό μέσα στο μπάνιο του σπιτιού της, αβοήθητη οδηγήθηκε στην πιο τραγική πράξη που σημάδεψε την ζωή της και έδωσε ένα χτύπημα στην ηθικά εύθραυστη κοινωνική μας ισορροπία. 

Η γυναίκα είναι η καρδιά της ανθρωπότητας

Τέτοιου είδους περιπτώσεις, όταν  πέφτουν  στην αντίληψή μας δεν πρέπει να  περνούν απαρατήρητες. Έχουμε χρέος να πατάξουμε αυτά τα φαινόμενα και να συμβάλλουμε στην εξέλιξη της κοινωνίας μας. Οφείλουμε  να θωρακίσουμε την αξιοπρέπεια και την ισότιμη μεταχείριση της γυναίκας ανεξάρτητα από την καταγωγή της ή τον τόπο διαμονής.

Πολλές φορές οι προκαταλήψεις και η ελλιπής ενημέρωση οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό, στην  μειωμένη αυτοεκτίμηση, στην άρνηση οποιασδήποτε παρεχόμενης βοήθειας.

Εμείς   θα πιέσουμε την πολιτεία να αυξήσει τον δείκτη προστασίας και ασφάλειας των γυναικών που την έχουν ανάγκη.

Η γυναίκα αποτελεί θεμελιώδη μονάδα της κοινωνικής ζωής  και  συστατικό στοιχείο όλων των εκφάνσεων της οικονομικής και πολιτιστικής ζωής, ως άτομο και ως σύνολο.

Η ίδια η πολιτεία  οφείλει να αφυπνιστεί  και να προσφέρει ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλλου, ώστε η παρεχόμενη γνώση να συμβάλει  στην ενδυνάμωση και σύσφιξη του κοινωνικού ιστού και  να αγκαλιάσει πραγματικά το μεγάλο αυτό κοινωνικό πρόβλημα.

Η εξάλειψη  του προβλήματος είναι μονόδρομος  και εμείς οι γυναίκες θα το παλέψουμε και θα νικήσουμε.


Χρυσάνθη Γάλλου Δαλκαφούκη

Πολιτικός Επιστήμων