Ωδίνες ανώμαλη πορεία

Ωδίνες Αδύνατες

Κάνουμε βασικά διάκριση ανάμεσα σε:

  • ωδίνες, που εξ αρχής δεν είναι δυνατές και,
  •  σε εκείνες, που ελαττώνονται κατά την πορεία  του τοκετού λόγω κοπώσεως.

Αδύνατες ωδίνες εξ αρχής: Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν δυνατές ωδίνες από την αρχή του τοκετού και έτσι ο τοκετός και δυσκολεύεται πολύ και προχωρεί με πολύ αργό ρυθμό.

Ωδίνες ανώμαλη πορεία

Δευτεροβάθμια  αδυναμία των ωδίνων: Στην δευτεροβάθμια  αδυναμία των ωδίνων, δηλαδή στην αδυναμία που προέρχεται από την κόπωση κατά την πορεία του τοκετού, συμβαίνει, ενώ στην αρχή οι διάφορες φάσεις των ωδίνων εξελίσσονται ομαλά, κατόπιν κατά το τέλος του τοκετού,  ελαττώνονται οι ωδίνες και ενδεχομένως μπορεί να σταματήσει τελείως ο τοκετός. Αυτές οι περιπτώσεις είναι πιο συχνές, όταν ο τοκετός είναι δύσκολος, π.χ.  όταν το κρανίο του παιδιού έχει ανώμαλη θέση.

Ο γιατρός μπορεί να βοηθήσει στις περιπτώσεις αυτές της ελάττωσης ή της ανακοπής των ωδίνων, χορηγώντας διάφορα μέσα που προκαλούν τις ωδίνες του τοκετού. Γενικά όμως δεν προσφέρει μεγάλη βοήθεια η πρόωρη εφαρμογή των μέσων αυτών, καμιά φορά δε καταντά και επικίνδυνη για τη μητέρα και το παιδί.

Υπερβολικές ωδίνες

Εάν οι ωδίνες είναι πολύ δυνατές, τότε διευρύνονται οι γεννητικοί οδοί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι συντομεύεται υπερβολικά ο χρόνος, που χρειάζεται για την εξώθηση του παιδιού και τότε μπορεί να έχουμε πτώση του παιδιού, που βρίσκει την μητέρα απροετοίμαστη.

Σπασμώδεις ωδίνες

Σ’ αυτή την ανώμαλη μορφή της πορείας  των ωδίνων παρουσιάζονται ανάμεσα στις ωδίνες μικρά διαλείμματα, δηλαδή το μυϊκό πλέγμα της μήτρας  δεν χαλαρώνει καθόλου ή ατελώς μόνον. Έτσι δεν γίνεται επαρκής τροφοδότηση της μήτρας με αίμα, γεγονός  που αποτελεί άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του παιδιού. Εκτός αυτού με αυτές τις σπασμώδεις ωδίνες καθυστερεί και ο τοκετός, οπότε εναπόκειται στο γιατρό να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.