Οι κοινωνιολογικοί παράγοντες επηρεάζουν την υγεία. Σειρά ερευνών απόδειξε ότι η καλύτερη υγεία του ανθρώπου είναι συνδεδεμένη με κοινωνικούς παράγοντες .

Οι κοινωνιολογικοί παράγοντες της υγείας, που συνθέτουν το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, είναι το εισόδημα, η κοινωνική διαστρωμάτωση και το επίπεδο εκπαίδευσης. Η εργασία και οι συνθήκες εργασίας, η ανεργία. Οι παράγοντες υγείας, όπως το άγχος, τα πρώτα παιδικά χρόνια, η κοινωνική υποστήριξη και οι κοινωνικές σχέσεις. Η διατροφή και οι συνθήκες διαβίωσης, οι μετακινήσεις (ατομικές και συλλογικές), ο εθισμός σε διάφορες ουσίες (οινόπνευμα, ναρκωτικά, καπνός).

Οι κοινωνιολογικοί παράγοντες επηρεάζουν την υγεία

Κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες

Οι κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες στον τομέα της υγείας είναι σύνθετες και αρκετά πολύπλοκες. Αυτό συμβαίνει γιατί επηρεάζει κυρίως από την κατανομή του πλούτου και της δύναμής, από το φύλο, το επάγγελμα, την εκπαίδευση, τον τρόπο ζωής, μέσα στις κοινωνίες αλλά και από τον βαθμό ανάπτυξης των γεωγραφικών περιοχών και την επάρκεια των υγειονομικών υπηρεσιών.

Υπηρεσίες υγείας

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και η ποιότητα των υγειονομικών υπηρεσιών αποτελεί βασικό παράγοντα αλληλεξάρτησης κοινωνίας και υγείας.

Η μεσαία και ανώτερη οικονομικά και κοινωνικά τάξη χρησιμοποιεί περισσότερο και υψηλότερα τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Ενώ οι κατώτερη και οικονομικά ασθενέστερη τάξη και λαμβάνει ελλείπεις και μειωμένο επίπεδο περίθαλψης.

Εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό και μορφωτικό επίπεδο του ανθρώπου επιδρά στην υγεία του. Βελτιώνει άμεσα την οικονομική – κοινωνική του κατάσταση.

Διαμορφώνει έμμεσα τις στάσεις και τις συμπεριφορές του ανθρώπου για την υγεία, του παρέχει την κατάλληλη γνώση και τη δυνατότητα να έχει καλύτερη ανταπόκριση σε ανάλογα ζητήματα.

Οικονομία

Οικονομικές δυσχέρειες, επαγγελματικά προβλήματα, μακροχρόνια ανεργία, συχνοί οικογενειακοί καυγάδες, φυλετικές προκαταλήψεις  είναι κάποιες κοινωνικές καταστάσεις που μπορούν να βλάψουν σε σημαντικό βαθμό την υγεία.

Στις πλούσιες ανεπτυγμένες χώρες και ειδικότερα όσοι έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ένα καλό βιοτικό επίπεδο ζωής  παρουσιάζουν συνήθως και ένα καλό επίπεδο υγείας.

Διατροφή

Αυτό συμβαίνει γιατί ο άνθρωπος έχει τη γνώση, τη σωστή ενημέρωση. Έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει κανόνες υγιεινής διατροφής και γενικότερα υγιεινό τρόπο διαβίωσης.

Στα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα όμως η δυνατότητα αυτή είναι από ελάχιστη έως μηδενική.

Ο άνθρωπός δεν προσέχει τη τρώει, ίσως όμως αυτό, να φαντάζει ως πολυτέλεια. Δεν έχει χρόνο αλλά και τη διάθεση να γυμναστεί και είναι περισσότερο επιρρεπείς σε βλαβερές συνήθειες όπως το κάπνισμα.

Επηρεάζει τον άνθρωπο σε σημαντικό βαθμό, οι κοινωνιολογικοί παράγοντες την καλή ή όχι υγεία του.

Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Facebook