Ψυχολογικές και σεξουαλικές γνώσεις. Στον έρωτα διακρίνουμε τρία βασικά συνθετικά στοιχεία: α) Τη σεξουαλική επιθυμία. β) Τη συναισθηματική συγγένεια και γ) την πνευματική συγγένεια.

Η σεξουαλική συγγένεια χαρακτηρίζεται από μια παρόρμηση για σφετερισμό, ενώ η συναισθηματική συγγένεια ωθεί σε προσφορά, σε θυσία των ιδίων συμφερόντων προς χάρη των συμφερόντων του άλλου φύλου.

Ψυχολογικές και σεξουαλικές γνώσεις

Αυτά ισχύουν γενικά και για τα δύο φύλα. Υπάρχουν, όμως, πάρα πολλές ιδιομορφίες και μεγάλες διαφορές στον τρόπο που αγαπά μια γυναίκα ή ένας άντρας.

Ο ανθρώπινος έρωτας παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ποικιλία από κάθε άλλο φαινόμενο. Το κάθε άτομα αγαπά και αντιλαμβάνεται τον έρωτα με το δικό του τρόπο.

Διαφορετικά η μια γυναίκα από την άλλη ή ο ένας άντρας από τον άλλο. Αυτό εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία του ατόμου, από την αναλογία με την οποία έχουν ενωθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα τρία συνθετικά στοιχεία του έρωτα, από τη διαπαιδαγώγηση και την ερωτική κουλτούρα.

Στον έρωτα, παρατηρούμε ανθρώπους λιτοδίαιτους και λαίμαργους, λεπτεπίλεπτους, που δύσκολα ικανοποιούνται, και άτομα που αρκούνται σε οτιδήποτε. Ορισμένοι ξέρουν να γεύονται με λεπτότητα και άλλοι απλώς καταπίνουν.

Οι ατομικές ποικιλίες στον συναισθηματικό, και κυρίως στον σεξουαλικό τομέα, είναι τόσες πολλές, που οποιοσδήποτε αριθμός δεν μπορεί να αποτελέσει παρά ένα γενικό πλαίσιο.

Παρ’ όλα αυτά, μέσα στην άπειρη ποικιλία των αιτιών που προκαλούν την έλξη μεταξύ των δύο φύλων υπάρχουν ουσιώδη χαρακτηριστικά, τα οποία παρατηρούνται στα περισσότερα άτομα με κάποια σταθερότητα.