µάσκες

αποκριά καρναβάλια
ABOUT WOMANART CULTURELIFEPEOPLETRAVEL

Απόκρια

Απόκρια, η ελληνική αποκριά έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα. Συνδέεται µε την λατρεία του ∆ιονύσου, θεού του κρασιού και των εορτασµών.