Άνοια

Άνοια
LIFEPEOPLEWELLNESSΑΣΘΕΝΕΙΕΣΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Άνοια

Η άνοια επηρεάζει τη σκέψη, τη συμπεριφορά και την ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών εργασιών/ δραστηριοτήτων.