Έφηβος

Η σωστή συμπεριφορά των γονέων αποτελεί το καλύτερο μάθημα σεξουαλικής αγωγής στους εφήβους