ίκτερο

Ίκτερος και νεογέννητο.
ABOUT WOMANMOTHER + BABYΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Ίκτερος και νεογέννητο

Εμφανίζεται τη δεύτερη ή τρίτη ημέρα μετά τη γέννηση και εξαφανίζεται μετά μία ως δύο εβδομάδες