Απόκρια

αποκριά καρναβάλια
ABOUT WOMANART CULTURELIFEPEOPLETRAVEL

Απόκρια

Απόκρια, η ελληνική αποκριά έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα. Συνδέεται µε την λατρεία του ∆ιονύσου, θεού του κρασιού και των εορτασµών.
Μπουρμπούλια
ABOUT WOMANART CULTUREFASHIONLIFEPEOPLETRAVEL

Μπουρμπούλια

Μπουρμπούλια. Τα Μπουρµπούλια είναι ένα από τα παλαιότερα (περίπου από το 1872) και τα πιο δηµοφιλή γεγονότα του Καρναβαλιού της πόλης της Πάτρας