Βήχας

Βήχας και θεραπεία
ABOUT WOMANLIFEWELLNESSΑΣΘΕΝΕΙΕΣΥΓΕΙΑ + ΔΙΑΙΤΑ

Βήχας και θεραπεία

Βήχας προκαλείται στις περιπτώσεις που θα εισχωρήσει στις αναπνευστικές οδούς σκόνη, καυστικά αέρια, καπνός τσιγάρου, διάφορα οξέα κλπ.