Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δωροθέα (Δώρα ) Ψωμιάδου: Όλοι μαζί για μια πόλη για όλους!
ABOUT WOMANLIFEPEOPLE

Δωροθέα Δώρα Ψωμιάδου | Όλοι μαζί για μια πόλη για όλους !

Interview: Συνέντευξη της Δώρας Ψωμιάδου, για την υποψηφιότητα της στην Δ΄Δημοτική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης, στον Δημοσιογράφο Στέφανο Σιμωτά.