ΔΙΔΥΜΟΙ 21 Μαΐου – 21 Ιουνίου

ΔΙΔΥΜΟΙ 21 Μαΐου – 21 Ιουνίου
ABOUT WOMANPEOPLEΖΩΔΙΑ

ΔΙΔΥΜΟΙ 21 Μαΐου – 21 Ιουνίου

Το στοιχείο του αέρα τους δημιουργεί την ανάγκη για κίνηση και επικοινωνία με όλο τον κόσμο.