ΗΘΗ

Βάπτιση ήθη, έθιμα και παραδόσεις
ABOUT WOMANWEDDINGΒΑΠΤΙΣΗ

Βάπτιση ήθη, έθιμα και παραδόσεις

Η ελληνική παράδοση, ιδίως τα παλαιότερα χρόνια, ήθελε το όνομα του παιδιού να είναι από την οικογένεια του πατέρα