Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας

Ξεκίνησε ο σχεδιασμός κύκλου μαθημάτων Επιχειρηματικότητας στο κλειστό κατάστημα κράτησης Ναυπλίου
ABOUT WOMANART CULTURELIFEPEOPLE

Νέο Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας στο κλειστό κατάστημα κράτησης Ναυπλίου

Κωνσταντία Γραμματικοπούλου, πρώτες σκέψεις μετά το «Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας» στο κλειστό κατάστημα κράτησης Ναυπλίου.