ΙΣΟΤΗΤΑ

Η σύγχρονη δυναμική γυναίκα και οι πολιτικές ισότητα
ABOUT WOMANLIFEPEOPLE

Η σύγχρονη δυναμική γυναίκα και οι πολιτικές ισότητας

Η γυναίκα πρέπει να επικοινωνεί ανοικτά τα προβλήματα της. Αμέσως να ζητάει βοήθεια από τους αρμόδιους φορείς και να μην απομονώνεται ενοχικά.