ΚΙΝΑΛ

Η γυναίκα έχει την δική της σφραγίδα στην παγκόσμια ιστορία
ABOUT WOMANLIFEPEOPLE

Η γυναίκα στην παγκόσμια ιστορία

Οι αγώνες των γυναικών άφησαν τη δική τους σφραγίδα στην παγκόσμια ιστορία και ταυτίστηκαν με τις έννοιες τις προόδου και του δικαίου.