ΚΟΥΛΟΥΜΑ

Καθαρά Δευτέρα
ABOUT WOMANART CULTURELIFEPEOPLEΥΓΕΙΑ + ΔΙΑΙΤΑ

Καθαρά Δευτέρα

Έτσι… οι Απόκριες τελειώνουν…… και αρχίζει η Σαρακοστή και έχουµε 40 ηµέρες για το Πάσχα…