Κούλουμα

Καθαρά Δευτέρα Κούλουμα Σαρακοστή
ABOUT WOMANART CULTURELIFELifestylePEOPLE

Καθαρά Δευτέρα Κούλουμα Σαρακοστή

Η Καθαρά Δευτέρα εορτάζεται 48 ημέρες πριν την Κυριακή της Ανάστασης του Χριστού, το χριστιανικό Πάσχα.