Κόσμος

Πανδημία μεταδοτικές ασθένειες που κυριάρχησαν παγκόσμια
ABOUT WOMANLIFEPEOPLE

Πανδημία μεταδοτικές ασθένειες που κυριάρχησαν παγκόσμια

Πιο πρόσφατες πανδημίες αποτελούν η πανδημία του HIV, οι πανδημίες γρίπης του 1918 και του 2009 και η πανδημία του κορονοϊού της Ουχάν 2019-20.