ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Αδυναμία των παιδιών στην ανάγνωση και ορθογραφία
ABOUT WOMANLIFEMOTHER + BABYΓΟΝΕΙΣ + ΠΑΙΔΙ

Αδυναμία των παιδιών στην ανάγνωση και ορθογραφία

Στις πρώτες σχολικές τάξεις παρουσιάζεται σε μερικά παιδιά αδυναμία στην ανάγνωση, που είναι συνήθως συνδεδεμένη με μειωμένη ικανότητα στην ορθογραφία,