Μητσοτάκης

Ολοκληρώθηκε η ορκωμοσία της νέας προέδρου της Δημοκρατίας Αικατερίνη Σακελλαρόπουλου
ABOUT WOMANLIFEPEOPLE

Αικατερίνη Σακελλαρόπουλου | Η Πρώτη Γυναίκα Πρόεδρός της Δημοκρατίας

Αικατερίνη Σακελλαρόπουλου | Η Πρώτη Γυναίκα Πρόεδρός της Δημοκρατίας. Νέα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας από σήμερα είναι η Αικατερίνη Σακελλαρόπουλου