Ολυμπία ντε Γκουζ

Ολυμπία ντε Γκουζ στη Γαλλική επανάσταση
ABOUT WOMANLIFEPEOPLE

Ολυμπία ντε Γκουζ στη Γαλλική επανάσταση

” Η γυναίκα γεννιέται ελεύθερη και έχει τα ίδια δικαιώματα με τον άντρα κι αν έχει το δικαίωμα να ανεβαίνει στο ικρίωμα, πρέπει να έχει και το δικαίωμα να ανεβαίνει στο δημόσιο βήμα.”