Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό
ABOUT WOMANLIFEPEOPLE

Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού για το 2020 είναι «Νερό και Κλιματική Αλλαγή» και η αδιάρρηκτη διασύνδεσή τους.