Παιδαγωγός

Διαπαιδαγώγηση του παιδιού μέσα από το διάβασμα
ABOUT WOMANMOTHER + BABYPEOPLE

Διαπαιδαγώγηση του παιδιού μέσα από το διάβασμα

Το διάβασμα ενός καλού βιβλίου συντελεί τόσο στην κυριαρχία της γλώσσας και της ομιλίας, όσο και στην ορθή και λογική σκέψη