ΠΑΙΔΙΑ

Δόντια | Προληπτικός έλεγχος των παιδιών ηλικίας 6-16 ετών
ABOUT WOMANMOTHER + BABYPEOPLEΥΓΕΙΑ + ΔΙΑΙΤΑ

Δόντια | Προληπτικός έλεγχος των παιδιών ηλικίας 6-16 ετών

Οι τακτικές εξετάσεις και η παροχή προληπτικής φροντίδας όπως καθαρισμός και φθορίωση συμβάλει στον εντοπισμό των προβλημάτων σε αρχικά στάδια με αποκατάσταση ελάχιστα επώδυνη και οικονομική.