Τένια Μακρή

Τένια Μακρή
ABOUT WOMANLIFEPEOPLEΣΕΞ + ΣΧΕΣΕΙΣ

Υπάρχει χάσμα γενεών στις μέρες μας; Τένια Μακρή

Υπάρχει χάσμα γενεών στις μέρες μας ή οι νέοι γονείς κατάφεραν να γεφυρώσουν την απόσταση με τα παιδιά τους; Interview: Γραμματικοπούλου Κωνσταντία