Τα κόκκινα αυγά

Γιατί βάφουμε κόκκινα αυγά το Πάσχα
ABOUT WOMANLIFEPEOPLE

Γιατί βάφουμε κόκκινα αυγά το Πάσχα

Έθιμο Θρησκευτικό Το αυγό σύμφωνα με την παράδοση, συμβολίζει, τον τάφο του Χριστού που ήταν ερμητικά κλειστός, όπως και το περίβλημα του αυγού, αλλά έκρυβε μέσα του τη «Ζωή», αφού από αυτόν βγήκε ο Ιησούς και αναστήθηκε.