Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

Πολιτική Προστασία: Οδηγίες προς τους Πολίτες Βεβαίωση εργαζόμενου | Αποστολή SMS | Συμπλήρωση Εντύπου | Χειρόγραφη Βεβαίωση