Εργαζόμενοι – Άνεργοι – Ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις