Ινστιτούτου Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών

Η Ξένια Γεωργιάδου στην Πολιτική Προστασία
ABOUT WOMANLIFEPEOPLE

Η Ξένια Γεωργιάδου στην Πολιτική Προστασία

Η ανταπόκριση στους πολλαπλούς ρόλους της γυναίκας και της καθημερινότητας που βιώνει είναι πλέον μία καθημερινή πρόκληση