Λύκειο

Νέες αναλυτικές οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
ABOUT WOMANLIFEPEOPLE

Κλειστά Σχολεία: Νέες αναλυτικές οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο άμεσα στις εξελίξεις, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία.