Συμπτώματα

Κορωνοϊός: Εμφάνιση συμπτωμάτων η επώαση
ABOUT WOMANLIFEPEOPLE

Κορωνοϊός: Εμφάνιση συμπτωμάτων η επώαση

Η μέση περίοδος επώασης επί 5,1 μέρες του νέου ιού είναι παρόμοια με εκείνη του προηγούμενου συγγενικού κορωναϊού που προκάλεσε τη νόσο SARS, αλλά και του ιού MERS-CoV