Φυτοφαγική διατροφή

Φυτοφαγική διατροφή
ABOUT WOMANWELLNESSΥΓΕΙΑ + ΔΙΑΙΤΑ

Φυτοφαγική διατροφή

Φυτοφαγική διατροφή Φυτοφαγική διατροφή. Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες φυτοφάγων (μερικώς φυτοφάγοι, γαλακτοφυτοφάγοι, αυστηρά φυτοφάγοι). Σύμφωνα με τις διατροφικές επιλογές  που ακολουθούν