Χρήστος Λιακόπουλος

Χρήστος Λιακόπουλος : Δεν κερδίζει αυτός που δε πέφτει ποτέ αλλά εκείνος που πέφτει, σηκώνεται και συνεχίζει