Χρυσάνθη Γάλλου Δαλκαφούκη

Χρυσάνθη Γάλλου Δαλκαφούκη
ABOUT WOMANLIFEPEOPLE

Η θέση της γυναίκας στην κοινωνία της επαρχίας

Συνέντευξη με την κυρία Χρυσάνθη Γάλλου Δαλκαφούκη πρώην Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Τρικκαίων, Μέλος του Μητρώου Στελεχών Νέας Δημοκρατίας