Η υπογονιμότητα αναφέρεται στην αδυναμία ζεύγους να πετύχει εγκυμοσύνη παρά την τακτική και ανεπτυγμένη σεξουαλική δραστηριότητα για έναν χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών. Οι ενδείξεις υπογονιμότητας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, και τον γενικό υγειονομικό και αναπαραγωγικό ιστότοπο του κάθε ατόμου.

Ορισμένες από τις κύριες ενδείξεις υπογονιμότητας περιλαμβάνουν τα εξής:

Ενδείξεις υπογονιμότητας σε γυναίκες:

Άνισοι ή απουσιάζοντες κύκλοι:

Η ανισορροπία στους κύκλους της γυναίκας μπορεί να υποδεικνύει προβλήματα υπογονιμότητας. Καθυστερημένοι, ανεπαρκείς ή απουσιάζοντες κύκλοι μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι δεν υπάρχει ωρίμανση ή απελευθέρωση ωαρίων.

Δυσμενής εκκίνηση:

Σε πολλές περιπτώσεις υπογονιμότητας, οι γυναίκες μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες να έχουν επιτυχημένη εκκίνηση, δηλαδή το ωάριο δεν μπορεί να καταλήξει στον κόλπο για την περαιτέρω επιβίωσή του.

Επιπλοκές της υγείας των ωαρίων:

Προβλήματα στην ωοθήκη, όπως κύστες ή όγκοι, μπορεί να προκαλέσουν υπογονιμότητα.

Πόνος κατά την εποχή του κύκλου:

Αν κάποια γυναίκα αντιμετωπίζει έντονο πόνο κατά την εποχή του ημικυκλίου, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα υπογονιμότητας.

Επανειλημμένα απoτυχημένες προσπάθειες επίτευξης εγκυμοσύνης:

Εάν μια γυναίκα έχει επανειλημμένα αποτυχημένες προσπάθειες να πείσει, μπορεί να υποδεικνύει πρόβλημα υπογονιμότητας.

Ενδείξεις υπογονιμότητας σε άντρες:

Ελαττωμένος αριθμός σπερματοζωαρίων:

Ένας χαμηλός αριθμός σπερματοζωαρίων (που ονομάζεται και όλιγοσπερμία) μπορεί να είναι ένα σημάδι υπογονιμότητας.

Ανώμαλο σχήμα ή κίνηση των σπερματοζωοντών:

Εάν τα σπερματοζωαρίων δεν έχουν κανονικό σχήμα ή δυσκολεύονται να κινηθούν, μπορεί να υπάρχει υπογονιμότητα.

Προβλήματα με τη στύση ή την εκσπερμάτωση:

Εάν ένας άνδρας αντιμετωπίζει δυσκολίες με τη στύση ή την εκσπερμάτωση, μπορεί να είναι ένα σημάδι υπογονιμότητας.

Πόνος ή πρήξιμο στους όρχεις:

Οποιοσδήποτε πόνος ή πρήξιμο στους όρχεις πρέπει να αξιολογηθεί από έναν ειδικό, καθώς μπορεί να υποδηλώνει πρόβλημα στην αναπαραγωγική υγεία.

Αν αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε από αυτές τις ενδείξεις υπογονιμότητας, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν ειδικό για περαιτέρω αξιολόγηση και διάγνωση.

Οι ιατρικές εξετάσεις μπορούν να βοηθήσουν στην αναγνώριση του προβλήματος υπογονιμότητας και την εύρεση κατάλληλης θεραπείας.