Έμμηνος ροή

ABOUT WOMANLIFEΥΓΕΙΑ + ΔΙΑΙΤΑ

Έμμηνος ροή – Το ημερολόγιο της εμμηνόρροιας απαραίτητη συνήθεια κάθε γυναίκας

Για να μπορέσει ο γιατρός να κάνει σωστή διάγνωση, πρέπει κάθε γυναίκα απαραιτήτως να τηρεί ακριβείς σημειώσεις σε ημερολόγιο, που να περιέχουν την ημερομηνία έναρξης της εμμηνόρροιας, την ποσότητα και τη διάρκεια της έμμηνου ροής