έμμηνο ρύση

Μπορώ να κολυμπήσω στη θάλασσα αν έχω περίοδο;
ABOUT WOMANWELLNESSΥΓΕΙΑ + ΔΙΑΙΤΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μπορώ να κολυμπήσω στη θάλασσα αν έχω περίοδο;

Πάντα είναι σημαντικό να ακούτε το σώμα σας και να λαμβάνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις και προστατευτικά μέτρα κατά τη διάρκεια της περιόδου, για να διασφαλίσετε την υγεία και την ασφάλειά σας.