Γιώργος Χριστοφορίδης

Γιώργος Χριστοφορίδης
ABOUT WOMANLIFEPEOPLE

Κοινωνική εξίσωση των δύο φύλων

Θα ζούμε, θα είναι επίτευγμα της γενιάς μας, όταν θα μιλάμε για την ουσιαστική κοινωνική εξίσωση των δύο φύλων, που ασφαλώς αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση της ελληνικής κοινωνίας ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ (*)