εκλογές 2019

Βασίλης Καριανάκης Η Ελληνική Λύση δίπλα στην γυναίκα και την οικογένεια
ABOUT WOMANLIFEPEOPLE

Βασίλης Καριανάκης Η Ελληνική Λύση δίπλα στην γυναίκα

Ο Βασίλης Καριανάκης πολιτεύεται στην Αθήνα και στον Νότιο τομέα και εμείς ζητήσαμε την γνώμη του για καίρια ζητήματα που αφορούν την γυναίκα και την οικογένεια. Συνέντευξη στον Δημοσιογράφο Σωτήρη Γεωργίου