Θρακικές Λαογραφικές Εορτές

Ξανθιώτικο Καρναβάλι
ABOUT WOMANART CULTURELIFEPEOPLETRAVEL

Ξανθιώτικο Καρναβάλι

Ξανθιώτικο Καρναβάλι από 20 Φεβρουαρίου-11 Μαρτίου. Οι Θρακικές Λαογραφικές Εορτές