ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Καθαρή Δευτέρα στην Δ΄Κοινότητα Θεσσαλονίκης