ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ABOUT WOMANWELLNESSΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Η κατάθλιψη μπορεί να συμβεί στον καθένα ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία και την κοινωνικοοικονομική του κατάσταση.