κοινωνιολογικοί παράγοντες

κοινωνιολογικοί παράγοντες
ABOUT WOMAN

Οι κοινωνιολογικοί παράγοντες επηρεάζουν την υγεία

Η υγεία εξαρτάτε από ένα σύνολο παραγόντων, οι οποίοι βρίσκονται σε άμεση αλληλεπίδραση σε όλη τη διάρκεια της ζωής των ανθρώπων.