κρίση πανικού

κρίση πανικού
ABOUT WOMANWELLNESSΑΣΘΕΝΕΙΕΣΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Κρίση πανικού

Η σωστή πληροφόρηση σχετικά με τη διαταραχή, η αναγνώριση συμπτωμάτων, και η αναζήτηση βοήθειας από κάποιον ειδικό είναι τα σημαντικά βήματα για τη θεραπεία.