Παιδί

Δόντια | Προληπτικός έλεγχος των παιδιών ηλικίας 6-16 ετών
ABOUT WOMANMOTHER + BABYPEOPLEΥΓΕΙΑ + ΔΙΑΙΤΑ

Δόντια | Προληπτικός έλεγχος των παιδιών ηλικίας 6-16 ετών

Οι τακτικές εξετάσεις και η παροχή προληπτικής φροντίδας όπως καθαρισμός και φθορίωση συμβάλει στον εντοπισμό των προβλημάτων σε αρχικά στάδια με αποκατάσταση ελάχιστα επώδυνη και οικονομική.
MOTHER + BABYPEOPLEWELLNESSΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Παιδί και Πένθος

Κάθε παιδί θρηνεί με το δικό του τρόπο όμως είναι συνηθισμένο τα παιδιά να εκφράζουν τη θλίψη και το θρήνο τους μέσα από τη συμπεριφορά τους παρά με λόγια.
1 2