ωραίο

ABOUT WOMANLIFEPEOPLEWELLNESSΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Αντίληψη του ωραίου στην έφηβη

Η νεοαπτυσσομένη δεκτικότητα της εφηβικής ψυχής ανακαλύπτει ξαφνικά την ομορφιά και ως συνέπεια το μεγαλείο της Φύσης.