Ασφάλεια στο σπίτι από τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Οι σωστές επιλογές οικιακού εξοπλισμού και η χρήση τους μπορούν να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα ατυχήματος μέσα στο σπίτι και να συμβάλουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλα τα μέλη της οικογένειας.

Τι πρέπει να προσέχουμε στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του σπιτιού μας:

  • Κάθε σπίτι  πρέπει να διαθέτει τον αυτόματο διακόπτη προστασίας κατά της ηλεκτροπληξίας. Ο διακόπτης αυτός διακόπτει τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος, όταν ανεξάρτητα  από το αίτιο, αυτό θέλει να «περάσει» μέσα από το ανθρώπινο σώμα προς τη γη.
  • Κάθε σωστή και ασφαλής ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει επίσης να διαθέτει και σωστή «γείωση». Η γείωση που είναι τοποθετημένη στο δίκτυο ύδρευσης δεν παρέχει εγγύηση ασφαλείας για το χρήστη. Αντίθετα σε περίπτωση βλάβης μπορεί να προκαλέσει  απρόβλεπτες υλικές ζημιές και επικίνδυνες καταστάσεις στον άνθρωπο.
  • Οι πρίζες πρέπει να είναι αρκετές σε αριθμό κι κατανεμημένες σύμφωνα με τις ανάγκες μέσα στους χώρους του σπιτιού. Με τον τρόπο αυτό θα ελαχιστοποιήσουμε τη χρήση «πολλαπλών» φις, τη χρήση προεκτάσεων, την ύπαρξη καλωδίων που διατρέχουν ελεύθερα τα δάπεδα.
  • Όταν υπάρχουν μικρά παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ειδικά καλύμματα ασφαλείας για τις πρίζες.
  • Η ακόρεστη περιέργεια των παιδιών θα τα οδηγήσει στο να διερευνήσουν τι υπάρχει μέσα στην πρίζα. Αποτέλεσμα: ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ!
  • Μη βγάζετε το φις από τις πρίζες τραβώντας το από το καλώδιο.
  • Ο σωστός τρόπος για να βγάλουμε το φις από την πρίζα είναι: με το ένα χέρι συγκρατώ την πρίζα και με το άλλο πιάνω το φις και το τραβώ προς τα έξω.
  • Για να καθαρίσετε τα φωτιστικά σας πρέπει πάντα να διακόπτετε το ηλεκτρικό ρεύμα από το «γενικό».
  • Ποτέ μη βάζετε ή βγάζετε το φις από τις πρίζες με βρεγμένα χέρια. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!
  • Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα φις για τις κατάλληλες πρίζες.

Ασφάλεια στο σπίτι από τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ! ..Η σχολαστική επιθεώρηση και η διατήρηση των ηλεκτρικών συσκευών σε άριστη κατάσταση δεν είναι περιττή πολυτέλεια